Překvapivý objev: nejhorší dopady vzestupu mořské hladiny nastanou dříve, než se očekávalo

Nově aktualizované výškové modely pobřežních oblastí ukazují, že plocha území, která by byla zaplavena při zvýšení hladiny moře o 1 až 2 metry, by mohla být dvakrát větší, než se dříve odhadovalo, jak píše SciTechDaily.

Podle současných modelů se očekává, že nejvýznamnější účinky zvýšení mořské hladiny se projeví až po více než několika metrech. Nedávná studie však odhalila, že k největšímu nárůstu záplav dojde již po prvních 2 metrech zvýšení mořské hladiny, což se dotkne více než dvakrát většího území, než se dříve předpokládalo.

Studie využila vysoce přesná měření nadmořské výšky z lidaru ICESat-2, který NASA vypustila v roce 2018, k vylepšení modelů zvyšování mořské hladiny a záplav. Předchozí hodnocení byla obvykle založena na méně přesných radarových datech.

Radar není schopen plně proniknout vegetací, a proto nadhodnocuje výšku povrchu,“ uvedl Ronald Vernimmen, výzkumný pracovník nizozemské výzkumné společnosti Data for Sustainability. Mnoho pobřežních oblastí je tedy níže, než se vědci domnívali.

Vernimmen, začal tato přesnější měření nadmořské výšky používat, když si uvědomil, že stávající odhady nadmořské výšky nejsou vhodné pro kvantifikaci rizika záplav na pobřeží. Pomocí nových měření nadmořské výšky Vernimmen a jeho spoluautor Aljosja Hooijer zjistili, že pobřežní oblasti leží mnohem níže, než naznačovala starší radarová data. Analýzy nového výškového modelu založeného na lidaru odhalily, že zvýšení hladiny moře o 2 metry by pokrylo až 2,4krát větší plochu pevniny, než jaká byla zjištěna na základě radarových výškových modelů.

Podhodnocené odhady nadmořské výšky znamenají, že pobřežní obce mají méně času na přípravu na zvyšování hladiny moří, než se očekávalo, přičemž největší dopady stoupajícího moře se projeví dříve, než se předpokládalo. Po prvních několika metrech vzestupu mořské hladiny se rychlost, s jakou klesá plocha pevniny pod průměrnou hladinu moře, snižuje.

ICESat-2 a jeho mise

Například podle údajů z lidaru by zvýšení hladiny moře o 2 metry mohlo dostat většinu Bangkoku a jeho 10 milionů obyvatel pod hladinu moře, zatímco starší údaje naznačovaly, že Bangkok by při stejném zvýšení hladiny moře byl stále z velké části nad průměrnou hladinou moře. Celkově Vernimmen a Hooijer odhadují, že po zvýšení mořské hladiny o 2 metry bude žít pod střední hladinou moře dalších 240 milionů lidí. Po zvýšení hladiny moře o 3 a 4 metry se tento počet zvýší o 140 milionů a dalších 116 milionů.

Města pod budoucí hladinou moře nemusí být nutně zatopena, protože hráze a odčerpávací stanice mohou některé oblasti před stoupající hladinou moře ochránit; moderními příklady jsou Amsterdam a New Orleans. Taková ochranná opatření však mohou být nákladná a jejich realizace může trvat desítky let. Pokud chtějí zranitelné obce zmírnit největší škody, musí podle Vernimmena jednat dříve, než moře stoupne o těchto prvních pár metrů.

Zdroj: icesat-2.gsfc.nasa.gov, scitechdaily.com, dataforsustainability.com, redakce