Polsko staví 76 větrných turbín na moři. Množství vyrobené energie bude pro více než 1,5 milionu domácností

Společnost Baltic Power vybrala hlavního dodavatele pro servisní základnu větrných farem na moři společností ORLEN Group a Northland Power. Výstavba začne ještě letos a skončí v roce 2025. Od roku 2026 bude základna zajišťovat servis 76 větrných turbín na moři. Množství jimi vyrobené energie bude odpovídat spotřebě elektřiny více než 1,5 milionu domácností, jak píše Energy Global.

Polsko čelí potřebě transformace svých zdrojů výroby energie a skupina ORLEN se tohoto procesu aktivně účastní. Přístup k levné zelené energii je jedním ze základních faktorů konkurenceschopnosti ekonomiky a možností stabilního růstu v nadcházejících desetiletích. Proto důsledně budujeme silnou multiuživatelskou skupinu schopnou investovat do perspektivních oblastí moderní energetiky, která zajistí bezpečnost dodávek energie pro spotřebitele, rozvoj potenciálu polských společností a zvýšení hodnoty pro akcionáře PKN ORLEN,“ zdůraznil Daniel Obajtek, prezident představenstva PKN ORLEN.

Větrná farma Baltic Power, kterou vybuduje konsorcium společností PKN ORLEN a Northland Power, se bude skládat ze 76 větrných turbín, z nichž každá bude mít výšku přibližně 270 m. Farma se bude rozkládat na ploše přes 130 km2, přibližně 23 km severně od pobřeží Baltského moře, poblíž měst Leba a Choczewo. Množství takto vyrobené energie bude odpovídat spotřebě elektřiny více než 1,5 milionu domácností.

Servisní základna pro farmu Baltic Power, která bude vybudována v areálu přístavu v Lebě, bude centrem jejího každodenního provozu a údržby. Poloha je v tomto případě prvořadá – základna musí být umístěna v blízkosti oblasti, kde se farma nachází, aby byla zajištěna co nejkratší doba reakce servisních týmů.

Za výstavbu základny, která začne v roce 2023, bude zodpovědná polská společnost ERBUD. Jako hlavní dodavatel provede mimo jiné přípravu staveniště, hydraulické práce související s úpravou přístaviště a výstavbu komplexu budov základny spolu s jejich infrastrukturou. Na základně budou trvale umístěna přibližně 2 až 4 plavidla pro přesun posádek, tj. plavidla určená pro přepravu personálu údržby. Každé z nich může najednou vzít na palubu až 24 techniků s potřebným vybavením. Základna fungující 365 dní v roce bude zaměstnávat až 50 osob odpovědných za údržbu a provoz větrné farmy na moři.

Zdroj: energyglobal.com, balticpower.pl, redakce