NEOMIR: Systém planetární obrany před asteroidy skrytých Sluncem

Asteroidy, stejně jako hvězdy, vycházejí pouze v noci. V záři našeho Slunce se skrývá neznámý počet asteroidů, jejichž dráhy nedokážeme sledovat a z nichž mnohé mohou mířit k Zemi, jen o tom nevíme.

Systém NEOMIR Evropské kosmické agentury (ESA) se bude nacházet mezi Zemí a Sluncem a bude fungovat jako systém včasného varování před asteroidy o velikosti 20 metrů a většími, které nejsou ze Země vidět, jak píše server SciTechDaily.

Předvídání Čeljabinsku

Čeljabinský meteorit z 15. února 2013 nikdo nečekal. Těsně po východu slunce za klidného a slunečného zimního dne narazil nad ruským Uralem do atmosféry dvacetimetrový asteroid, který se pohyboval rychlostí více než 18 km/s. Poměrně malý kus horniny se přiblížil k Zemi ze směru velmi blízkého Slunci, explodoval v atmosféře a vytvořil tlakovou vlnu, která poškodila tisíce budov, rozbila okna a zranila zhruba 1500 lidí odletujícími úlomky. Jednalo se o největší asteroid, který zasáhl Zemi za posledních více než 100 let.

Statisticky asteroidy této velikosti zasáhnou Zemi přibližně jednou za 50-100 let. Větší asteroidy jsou mnohem méně časté, ale zeptejte se dinosaurů, způsobují mnohem větší škody. Ty je naštěstí mnohem snazší odhalit. Ve skutečnosti jsme objevili téměř všechny asteroidy větší než 1 km. Malé a středně velké asteroidy jsou častější a stále mohou způsobit velké škody. Doba v řádech několika dnů může stačit místním úřadům, aby upozornily veřejnost, aby se držela dál od oken nebo dokonce evakuovala místní oblast.

Díky NEOMIRu budeme připraveni

Ať už se jedná o přípravu na misi, jejímž cílem je odklonit velký asteroid s několikaletým předstihem, nebo o poskytování údajů místním úřadům, aby mohly informovat obce o výbuchu několik týdnů dopředu, systém NEOMIR agentury ESA zaplní mezeru v našich současných schopnostech detekce asteroidů.

Připravovaná mise ESA NEOMIR bude vypuštěna na oběžnou dráhu kolem prvního Lagrangeova bodu (L1) mezi Sluncem a Zemí a zůstane ve stejné poloze vůči oběma tělesům. Dalekohled tak bude mít možnost pozorovat asteroidy, které se mohou přiblížit k Zemi ze směru od Slunce.

Systém bude zjišťovat asteroidy prolétající mezi Zemí a Sluncem a bude sledovat těsný prstenec kolem Slunce, který není možné pozorovat ze Země. NEOMIR se bude nacházet mimo rušivou zemskou atmosféru, bude tedy moci detekovat teplo vyzařované samotnými asteroidy. Všechny asteroidy, které představují hrozbu a které v současné době nemůžeme vidět, budou muset tímto prstencem proletět.

Asteroidy o průměru 20 metrů a větší, které míří k Zemi, by měl NEOMIR detekovat s předstihem nejméně tří týdnů. V nejhorším případě, kdy by byl asteroid spatřen při průletu v blízkosti sondy, bychom dostali varování minimálně tři dny předem – nejrychleji, jak by se asteroid mohl pohybovat od L1 k Zemi.

Současný stav

Zahájení mise NEOMIR se plánuje kolem roku 2030 společně s raketou Ariane 6-2. NEOMIR by měl doplnit misi NASA NEO Surveyor. Zatímco mise financovaná USA by měla objevit 90 % blízkozemních objektů o průměru větším než 140 metrů, mise NEOMIR je navržena tak, aby se zaměřila na bezprostřední impakty jakékoli velikosti.

Zdroj: NASA, ESA, scitechdaily.com, redakce