Množí se požáry fotovoltaických panelů na domech. Zde jsou kroky, které pomohou požárům předejít

Fotovoltaické panely jsou mezi lidmi stále oblíbenější. Rostoucí počet instalací však přináší nejen výhody, ale také rizika poruch. Některá z nich mohou vést k vážným požárům. Co stojí za tímto palčivým problémem? Jaké jsou příčiny těchto vznícení a jak jim lze předcházet?

Četné dotace ze státních, obecních a městských rozpočtů a rostoucí boom instalací fotovoltaických zařízení vedly k přílivu „profesionálů“ z jiných odvětví. Nekvalifikované a nekvalifikované týmy si díky vysoké poptávce rychle našly místo v oboru. Bohužel často se špatnými výsledky. A co je horší, jsou příčinou poruch a požárů. To se stalo před pár dny také v Polkovicích na Přerovsku, jak psal Deník.

Případy požárů fotovoltaických panelů jsou sice vzácné, ale závažné. Nejčastěji jsou tyto požáry způsobeny chybami při instalaci, například nesprávným zapojením kabelů nebo nevhodnou velikostí zařízení. Někdy může dojít k takzvanému obloukovému výboji. Náhlému výboji elektřiny, který je potenciálním zdrojem požáru.

Nejdůležitější součástí elektrické instalace je originální konektor MC4, kterým prochází veškerá vyrobená energie. Jeho příprava k instalaci pomocí speciálních nástrojů zaručuje bezpečnost. Není pravda, že konektory různých výrobců jsou kompatibilní. Kombinování prvků od různých výrobců se rovná ztrátě záruky, je spojeno se ztrátami energie a významně přispívá ke vzniku požáru.

Existují určitá pravidla, která mohou požárům fotovoltaických panelů zabránit. V první řadě je důležitá správná instalace, kterou by měl provádět zkušený a certifikovaný instalatér.

Fotovoltaická instalace je malá elektrárna, která je navržena a postavena tak, aby vydržela několik desetiletí. Použité zařízení a instalační komponenty musí být schopny odolat proměnlivým povětrnostním podmínkám, které v Česku panují (chladné zimy, horká léta a stále častější větrné bouře na jaře nebo na podzim). Použití originálních a certifikovaných komponent zaručuje spolehlivost a bezpečnost provozu Ani nejkvalitnější zařízení a komponenty však nemohou nahradit kvalifikovaný instalační tým.

Majitel panelů by měl pravidelně kontrolovat stav instalace a dávat pozor na případné anomálie v jejím provozu. Klíčem k bezpečnému provozu je také udržování panelů v čistotě odstraňováním listí nebo jiných nečistot, které mohou bránit proudění vzduchu a vést k přehřívání. Tyto kroky můžete provádět sami. Naproti tomu kontrola instalace po elektrické stránce, izolace kabelů, technického stavu konstrukce a jejího upevnění již vyžaduje kvalifikovanou osobu. Doporučuje se provádět ji alespoň jednou ročně.

S rozvojem fotovoltaiky roste i technologie, která umožňuje vyšší bezpečnost a kontrolu. Je třeba vědět, že moderní systémy mají inteligentní řešení pro řízení provozu instalace (peak shaving).

Nemělo by se zapomínat na řádnou protipožární ochranu. Měly by být instalovány vhodné detektory kouře a také zařízení pro rychlé hašení. Důležité je také poučit se o bezpečnostních pravidlech a pochopit, jak naše instalace funguje.

Přestože jsou požáry fotovoltaických panelů v současné době vzácné, je třeba mít na paměti, že každé elektrické zařízení s sebou nese určité riziko. Proto je tak důležitá řádná příprava a dodržování bezpečnostních pravidel. Solární panely jsou nezbytnou součástí přechodu na novou energetiku, minimalizují spotřebu fosilních paliv a především pro spotřebitele představují příležitost, jak snížit účty domácností s přínosem pro životní prostředí.

Zdroj: Euros Energy