Lékaři spustili nový program pro Alzheimerovu chorobu. Odhalí jí i 20 let předem

Přibližně 20 let před prvními příznaky Alzheimerovy choroby se v mozku začínají ukládat toxické bílkoviny, které jsou přímo či nepřímo zodpovědné za vznik Alzheimerovy choroby, která je závislá na věku a u níž dochází k velmi časté ztrátě paměti.

„15 až 20 let předem se u těchto pacientů hromadí bílkovina beta-amyloid a bílkovina tau, které jsou částečně zodpovědné za rozvoj onemocnění. Proto je důležité vyvinout techniky včasné detekce, ještě než se objeví příznaky,“ říká Dr. Rafael Arroy, ředitel neurologie Olympia-Grupo Quirónsalud, centra, které nedávno zahájilo program Brain Health pro prevenci zhoršování kognitivních funkcí, neurodegenerativních poruch a cerebrovaskulárních onemocnění.

Stárnutí nebo Alzheimerova choroba?

Jak nyní rozlišit, že tyto případné ztráty paměti reagují na neurodegenerativní proces, a ne na stárnutí? Tento neurolog poukazuje na to, že odborníci jsou v současné době schopni odlišit počínající Alzheimerovu chorobu od běžného zhoršení paměti v důsledku věku.

Za zásadní přitom považuje kvalitní anamnézu provedenou odborným neurologem a neuropsychologické a kognitivní vyšetření vysoce specializovaným personálem.

„Každá z demencí způsobuje specifické změny v mozku: paměť, jazyk, orientace, zrakově-prostorové změny, exekutivní funkce,…. Ne všechna neurodegenerativní onemocnění selhávají ve všech těchto „doménách“. Alzheimerovu chorobu můžeme odlišit od ostatních neurodegenerativních onemocnění,“ upozorňuje tento odborník, který je zároveň vedoucím neurologického oddělení univerzitních nemocnic Quirónsalud Madrid a Ruber Juan Bravo.

Spolu s tím pomáhá vyšetření magnetickou rezonancí určit, která ložiska jsou nejvíce postižena, pokračuje neurolog: „V současné době je velmi důležité měření přítomnosti proteinů tau a beta-amyloidu v mozku. Nyní můžeme ve vysoce specializovaných centrech, jako je to naše, včas zjistit jejich přítomnost jak v mozkomíšním moku, tak pomocí technik nukleární medicíny prostřednictvím PET-CT.“


Nejčasnější příznaky

Ačkoli lékař zdůrazňuje, že nástup Alzheimerovy choroby je variabilní, upozorňuje, že přítomnost ztráty paměti je velmi častá. Tvrdí totiž, že je běžné, že si ji uvědomují sami rodinní příslušníci, protože pacient o ní neví. „Každá z těchto změn u lidí ve věku mezi 60 a 70 lety by měla vyvolat poplach, protože by mohlo jít o počátek Alzheimerovy choroby,“ říká odborník.

„Pacienty obvykle přivádějí jejich příbuzní, které trápí časté zapomínání, opakující se otázky, jazykové obtíže, problémy s vykonáváním činností, které pro ně byly dříve snadné, změny nálad nebo chování, ztráta zábavných aktivit. Tváří v tvář jakémukoli obrazu těchto charakteristik musíme mít podezření, že můžeme být na počátku neurodegenerativního onemocnění,“ trvá na svém Dr. Arroyo.

Tím naznačuje, že nejzřetelnějšími příznaky v této situaci, pro které by bylo nutné se poradit, jsou poruchy paměti, zapomínání a opakování. Tento neurolog upozorňuje, že v pokročilejších stadiích se může objevit i sklon k dezorientaci a neschopnost samostatně vykonávat činnosti každodenního života.

Krevní test může detekovat Alzheimerovu chorobu 3,5 roku před diagnózou

Bez návaznosti na tuto zprávu se nyní objevila nová studie, kdy vědci z King’s College London vyvinuli krevní test, který by mohl předpovědět Alzheimerovu chorobu až 3,5 roku před klinickou diagnózou.

Studie zahrnovala 56 jedinců s mírnou kognitivní poruchou (MCI), poklesem paměti nebo kognitivních schopností. Onemocnění postihuje 5 až 20 % lidí ve věku 65 let a starších a není dostatečně závažné, aby zasahovalo do každodenního života. Osoba, která má MCI, si to obvykle uvědomuje, jak uvádí web Health News.

Přestože MCI nemusí nutně vést k Alzheimerově chorobě, odhaduje se, že u 10 % až 15 % lidí žijících s tímto onemocněním se každý rok vyvine demence. Z 56 účastníků studie, bylo 36 nakonec diagnostikováno s Alzheimerovou chorobou.

Zdroj: redakce, academic.oup.com, healthnews.com