Fotovoltaika stárne. Panely degradují a účinnost se snižuje, říká odborník. Za 20 let provozu může klesnout o 5 až 15 procent

Životnost fotovoltaických panelů je jedním z klíčových aspektů spojených s investicí do této technologie. Míra degradace modulů má významný vliv na ziskovost solární elektrárny.

Degradace fotovoltaických modulů je jev, o kterém informují sami výrobci. Ti poskytují záruky nejen na samotné výrobní zařízení, ale také na výkon, s nímž budou po určité době pracovat. Je však známo, že rychlost stárnutí zařízení se liší v závislosti na jeho provozních podmínkách.

Zeptali jsme se Jana Kadlece, experta a instalatéra fotovoltaiky společnosti působící na Praze 5. Odborník zdůraznil, fotovoltaické panely by v českých podmínkách měly fungovat maximálně asi 30 let a s postupem času se jejich energetická účinnost snižuje.

„V důsledku degradace může dosažitelná produktivita fotovoltaických panelů v českých podmínkách klesnout za 20 let provozu o 5 až 15 procent.“ říká Jan Kadlec.

Jak odborník poznamenává, povětrnostní podmínky ovlivňují nejen stárnutí fotovoltaických panelů, ale také energetickou produktivitu zařízení. K tomu dochází při vysokých i nízkých venkovních teplotách. Pasivní chladicí schopnost panelů a převládající vlhkost ovlivňují výkonnost instalace.

„Při porovnání klimatických podmínek Česka s jinými zeměmi stojí za zmínku, že fotovoltaické panely degradují rychleji v přímořském klimatu (vliv koroze) i v pouštním klimatu než v tom, které panuje v našich zeměpisných šířkách,“ komentuje odborník.

Na degradaci fotovoltaických panelů má vliv také způsob montáže, který ovlivňuje možnost pasivního chlazení a hromadění nečistot na panelech. Jan Kadlec upozorňuje, že dynamika vlivu degradace klesá se stářím panelů.

V průběhu 15 let se pokles výkonu fotovoltaického zařízení pohyboval meziročně v rozmezí 0,12-0,2 %. Jedná se o relativně nízký pokles účinnosti. Odborník zároveň upozorňuje, že u osmi z deseti instalací došlo v průběhu let k poruše střídače, což má rovněž vliv na rentabilitu investice, zejména pokud si majitel instalace dostatečně rychle neuvědomí, že jeho instalace přestala fungovat.

Zdroj: redakce – autorský článek, Jan Kadlec – Woltair