E-cigarety způsobují horší zánět plic než cigarety, ukázala studie

Nedávná studie zveřejněná v časopise The Journal of Nuclear Medicine zjistila, že u osob, které používají elektronické cigarety, dochází k většímu zánětu plic ve srovnání s kuřáky cigaret a nekuřáky.

Jedná se o první studii, která prokázala, že používání elektronických cigaret k vapování e-tekutin vede k zánětlivé reakci v plicích, která je odlišná od reakce pozorované při kouření cigaret, jak uvádí web MedicalXpress.

V posledních letech zaznamenalo používání e-cigaret značný nárůst, zejména mezi mladými dospělými a dospívajícími. Navzdory rozšířenému přesvědčení, že e-cigarety jsou bezpečnější alternativou tradičních cigaret, bylo zjištěno, že vyvolávají plicní zánět a zvyšují pravděpodobnost plicních onemocnění. Jejich dlouhodobá bezpečnost navíc nebyla důkladně vyhodnocena, takže mnoho otázek ohledně jejich vlivu na zdraví zůstává nezodpovězeno.


Toto je první studie, která používá nový radiotracer 18F-NOS k porovnání zánětu plic mezi uživateli cigaret a e-cigaret. Ačkoli studie s 18F-FDG byla v minulosti použita ke zkoumání zánětu u kuřáků a vaperů, její závěry byly omezené.

„iNOS je enzym, který je nadměrně exprimován u uživatelů e-cigaret a kuřáků cigaret a je spojován s akutními a chronickými zánětlivými onemocněními,“ uvedl doktor Reagan Wetherill, hlavní autor studie a člen fakulty Perelman School of Medicine na univerzitě ve Filadelfii.

Účastníci studie byli rozděleni do tří skupin podle věku a pohlaví: pět uživatelů e-cigaret, pět kuřáků cigaret a pět kontrolních osob, které nekouřily.

Uživatelé e-cigaret vykazovali větší zánět plic než kuřáci cigaret a kontrolní skupiny, které nikdy nekouřily. Byla také zjištěna pozitivní souvislost mezi plicními a periferními mírami zánětu, což naznačuje, že užívání e-cigaret může zvyšovat plicní zánět.

Zdroj: redakce, medicalxpress.com, jnm.snmjournals.org