Do roku 2050 bude 32 amerických měst včetně New Yorku čelit záplavám, tvrdí studie

Čerpání podzemní vody, těžba nerostných surovin a stoupající hladina oceánu. To jsou příčiny toho, že bude do roku 2050 čelit 32 amerických měst velkým záplavám. Najdeme mezi nimi města jako New York, Miami či San Francisco. Tvrdí to nová studie, která byla zveřejněna v časopise Nature.

Asi 30 % americké populace žije ve městech podél pobřeží, u nichž předchozí výzkumy odhadují, že zde do roku 2050 dojde ke zvýšení hladiny moří až o 0,3 metrů. Tyto studie ovšem počítaly pouze se zvyšující se hladinou moří. Nikoli ale s tempem, jakým se mnoho měst potápí.

Autoři této nové studie v čele s Leonardem Ohenhenem, geofyzikem z Virginia Tech v Blacksburgu, do své práce zahrnuly oba tyto jevy. „Zjištění našeho výzkumu, i když do určité míry předpokládané vzhledem k existujícím znalostem, byly přesto pozoruhodné,“ uvedl.

Stoupání hladiny moří je způsobeno klimatickou změnou. Tání ledovců ohřívá oceánskou vodu, což vede k její expanzi. V posledních třech desetiletích tak hladina moře stoupá v průměru o 3,4 milimetrů ročně, píše server Live Science.

Pokud jde o potápění země, to je způsobeno hned několika faktory. Patří mezi ně čerpání velkého množství podzemní vody, těžba nerostných surovin, což vyhloubilo půdu pod městy, ale i stoupající hmotnost metropolí.

Podle odhadů, které vědci na základě své studie učinili, by měl být odhadovanými velkými záplavami postižen každý 1 z 50 lidí, kteří žijí ve 280 tisících nemovitostí podél pobřeží USA. Aby se tomuto zabránilo, bude muset USA omezit těžbu zemního plynu i podzemní vody a přijmout obranná opatření.

„Je jasné, že podstatné investice jak do strukturální obrany, tak do strategií řízení poklesů budou nezbytné,“ řekl Ohenhen. „Ekonomické důsledky takových investic musí být porovnány s potenciálními náklady na nečinnost, která by mohla mít daleko větší ekonomické a sociální dopady.“

Amerika přitom není jediná, která čelí klesání pevniny a rostoucí hladině moří. Podle předpokladů postihne do roku 2040 klesání půdy v důsledky těžby podzemní vody 19 % populace.

Zdroj: Nature, Live Science, studie