Čína bude mít třetinový podíl na celosvětové spotřebě energie. Odrazí se to na cenách

Mezinárodní energetická agentura předpovídá, že v příštích třech letech bude více než 70 % růstu celosvětové poptávky po elektřině pocházet z Číny, Indie a jihovýchodní Asie, píše server Power Technology.

Podle nové zprávy, kterou nedávno zveřejnila Mezinárodní agentura pro energii (IEA), budou v příštím desetiletí v energetice dominovat asijské země.

Ve své zprávě o trhu s elektřinou v roce 2023 IEA předpovídá růst jak v sektoru obnovitelných zdrojů, tak v sektoru fosilních paliv, přičemž 70 % růstu celosvětové poptávky po elektřině pochází souhrnně z Číny, Indie a jihovýchodní Asie.

Agentura si všímá, jak energetická krize v roce 2022 vedla k obnovení zájmu o jadernou energii. Předpokládá se, že výroba jaderné energie poroste v letech 2023-25 v průměru o 4 %, což je dvojnásobek 2% růstu zaznamenaného v letech 2015-2019. Očekává se, že více než polovině růstu jaderné energie budou dominovat pouhé 4 asijské země: Čína, Indie, Japonsko a Korea. A to navzdory rozsáhlému odstavení reaktorů v Japonsku v souvislosti s obavami o bezpečnost po jaderné havárii ve Fukušimě.

Růst obnovitelných zdrojů a jaderné energie pokryje v průměru více než 90 % dodatečné poptávky po elektřině. Na Čínu bude v příštích dvou letech připadat více než 45 % růstu obnovitelných zdrojů energie. Na EU bude ve stejném období pravděpodobně připadat 15 %.

Zpráva IEA předpovídá, že podíl Číny na celosvětové spotřebě energie vzroste z jedné čtvrtiny z roku 2015 na jednu třetinu v roce 2025. Poptávka po elektřině v Indii zaznamenala v uplynulém roce dramatický nárůst o 8,4 %, zatímco ve Spojených státech meziročně vzrostla o 2,6 % a v EU poklesla o 3,5 %. Pokles v Evropě se přičítá vyšším účtům za energie pro podniky a ostatní spotřebitele.

Autoři zprávy IEA sice očekávají, že výroba elektřiny z uhlí bude v Evropě v příštích letech klesat, to však bude kompenzováno růstem v asijsko-pacifickém regionu. Přesto se očekává, že po dosažení historického maxima v roce 2022 se celosvětové emise uhlíku z výroby elektřiny do roku 2025 ustálí. Celosvětový růst emisí v loňském roce byl podobný průměru z let 2016-2019 a činil 1,3 %. Poté v roce 2021 došlo k dramatickému růstu na úrovni 6 %.

Očekává se, že podíl obnovitelných zdrojů na celosvětovém mixu výroby elektřiny vzroste z 29 % z roku 2022 na 35 % v roce 2025, protože výroba elektřiny z ropy a plynu by měla klesat.

Zdroj: iea.org, power-technology.com, redakce