Obří hora na Marsu je větší než Everest a široká je jako Francie. Teoreticky by šla snadno zdolat

Olympus Mons je široký jako Francie, ale díky tomu, že není tak prudký, by se na něj dalo vylézt mnohem snadněji než na mnoho hor zde na Zemi, jak píše web Express.

Sopka Olympus Mons je největší sopkou v celé sluneční soustavě a tyčí se nad vším, co se nachází na okolních pláních. Vědci se domnívají, že naposledy vybuchla asi před 25 miliony let. Sopka je vysoká asi 16 kilometrů a široká asi 374 kilometrů, což z ní dělá naprosté monstrum. Přesto by nebylo tak těžké na ni vylézt, pokud by lidé dokázali odolat smrtící atmosféře Marsu, protože svahy Olympus Mons se na rozdíl od mnoha hor na Zemi sklánějí pozvolna.

I když je obtížné vyčíslit výšku terénu na Marsu, protože na něm není žádná povrchová voda, vědci definovali efektivní “hladinu moře” na Marsu, známou jako areoid. Jedná se o pomyslnou kouli, která má průměrný rovníkový poloměr planety.

Přestože je Olympus Mons největší sopkou ve Sluneční soustavě, při pohledu z Marsu byste si nemysleli, že je tak velká. Protože její svahy jsou mírné, pro každého, kdo by na ni stoupal, by Olympus Mons vypadala jednoduše jako zvlněný kopec.

Samozřejmě, vzhledem k tomu, že je široká jako Francie, nebylo by možné na ni vystoupat za den, ale na vrchol by se dalo dojít nenáročnou chůzí za několik měsíců. Jakmile byste se ocitli na vrcholu, opět byste neměli pocit, že jste vylezli na horu, protože vrchol je tak široký, že byste spíše stáli na obrovské rovné krajině, podobné stepi.

Olympus Mons je štítová sopka, což znamená, že při její erupci stéká po jejích stěnách pomalu tekoucí láva, a proto jsou svahy mírné a stoupají v průměrném sklonu pouhých pěti procent. Vědci se domnívají, že nejsvrchnější vrstva sopky je relativně mladá, protože ve srovnání se zbytkem členitého terénu Marsu je poměrně hladká. To zvyšuje možnost, že sopka je stále aktivní a může kdykoli vybuchnout.

Zdroj: redakce, express